Controlling w logistyce

Controlling finansowy jest nieodłączną częścią controllingu w dowolnej dużej firmie. Controlling bawi się ustalaniem zapotrzebowania na zabiegi finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a też płynnością fizyczną i opinią efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozłożyć na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling wykorzystano w latach trzydziestych w USA. Na Stary Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego stały rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do polskiego świata przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze większa pierwsza i małych firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można zauważyć, że z controllingiem mamy do wykonywania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się te aspekty:

- Zdecentralizowany system sterowania w nazwie, - Firma nastawiona jest na wykonywanie dokładnie określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki jest sprawiać, że firma działa efektywniej, - Kierowana jest rachunkowość zarządcza, która pozwoli na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wejście do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza zmiany w jej struktury. Obraca się jej forma organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a i obieg tekstów w nazwie. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest dodatkowe bez dobrych programów komputerowych. W controllingu finansowych opiera się szczególny nacisk na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie ma miejsca, jeśli jesteśmy do podejmowania z rachunkowością zarządczą.