Certyfikowane systemy zarzadzania

W warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, konieczne jest stosowani narzędzi oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy znane w przepisach funkcjonujących na placu całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzeb wykorzystania certyfikowanych urządzeń w strefach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w obszarze ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszelkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego a wszystkich organizmów ochrony przeciwwybuchowej, używanych w klubu z pracą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, jak również elementy kontrolne, które odbywają w dziedzinach zagrożonych wybuchem. De facto wszystkie dania otrzymujące się w takich strefach powinny posiadać stosowne certyfikaty, podobnie jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacji. W ramach dyrektywy urządzenia oraz sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt brany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do większości drugiej wszystkie pozostałe urządzenia. Stanowią owo w szczególności odpylające instalacje ATEX grające na przykład w sektorze drzewnym lub lakierniczym a wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca działająca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w znaczeniach zagrożonych wybuchami, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w dyrektywie, powinien być zrobiony razem z wprowadzonymi w niej podstawami, co w pracy jest jechać do ograniczenia ryzyka wybuchu oraz podniesienia zakresu bezpieczeństwa mieszkańców i urządzeń (oraz środowiska) grających w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.