Uziemienie elementu spawanego

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na ograniczeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na koniec przeskoku iskry elektrostatycznej. Powszechnie używa się go w zasięgu transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

 

Uziemienie elektrostatyczne