Tlumaczenie symultaniczne i konsekutywne

Przekład danej fraz z pewnego języka na różny wykonywa się nie tylko drogą pisemną. Na targu zapisuje się ofertę na twarzy, które specjalizują się w prowadzeniu tłumaczeń ustnych, w współczesnym tłumaczeń

Odpylanie malarni

System odpylania znajduje wykorzystanie w branżach przemysłu, zabierających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej a w tokach, gdzie pożądane jest przesypywanie materiałów sypkich. Podejmujące się cząstki o

Przemysl a ochrona srodowiska

Wiek XIX i następujący po nim XX, a także XXI mijają pod znakiem niesamowitego rozwoju przemysłu. W krótkim czasie świat przeszedł od odkrycia elektryczności, aż po energię atomową, od