Biuro rachunkowe hossa opole

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy oferuje pomoce w terenie rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Usługi te służy na rzecz innych podmiotów gospodarczych oraz organizacji, a ponadto osób fizycznych. Zawierając umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, zobowiązuje się do prowadzenia obowiązków powiązanych z przestrzeganiem prawa podatkowego, prawa pracy, a ponadto praw połączonych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało stworzone, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie innego rodzaju operacje. Moduł Optima jest ściśle połączony z biurem rachunkowym, dlatego wszystkie informacje mogą być modernizowane i synchronizowane na bieżąco. Ułatwia to księgowemu podjęcie pracy bez dodatkowego logowania się. W relacji od sile i charakterze firmy można zastosować różne moduły które ma program Optima Biuro Księgowe. I tak np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia łatwą obsługę księgową firm. Idzie na złożenia z Tytułem Skarbowym, razem z najróżniejszymi przepisami. Inny element Księga Handlowa pozwoli na wykonywanie ksiąg razem z najróżniejsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w sumy zautomatyzowane. Element ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie deklaracji w porządek elektroniczny. Kolejny element Środki Trwałe daje szansę biurom rachunkowym prowadzenia dla klienta ewidencji środków trwałych, a także wartości prawych i wewnętrznych. Pozwala również na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry zaś Płace nalicza i daje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z programem Płatnik. Koryguje listy płac oraz wysyła informacje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się razem z najnowszymi przepisami, które są ciągle aktualizowane. Program Optima jest najchętniej wybieranym oprogramowaniem przez biura rachunkowe i doradców podatkowych. Jest jasny w klas stacjonarnej i kształcie usługowym dostępnym przez internet.