Bezpieczenstwo unii

partnerzy comarchPartner Comarch - Kraków - Polkas

Zagadnienia zaufania oraz pomocy praktyki w przemyśle są głównie związane z pomocą środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy związane z  bezpieczeństwem przemysłowym na platformie studium przypadku -  atex case studies.

Ze powodu na fakt, że ważna grupę maszyn, a też narzędzi jest określona do wykonywania działalności w kopalniach węgla kamiennego, w jakich potrafi wystąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w konkretnej pracy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która zabiera się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a także Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w istocie unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących narzędzi oraz systemów ochronnych, jakie są oddane do użytku w sferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym końcem tej informacji jest przeznaczenie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą znaczny stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa informacja nie była podstawowym krokiem z obszaru harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Grup Europejskiej. Od niemal dwudziestu lat wszyscy musieli zaadaptować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi właśnie w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zajęta w trwanie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są oddane do celu w przestrzeniach, jakie są zagrożone atakiem na płaszczyźnie i dyrektywę 82/130/EWG, która dotyczy urządzeń elektrycznych oddanych do operowania w okolicach zagrożonych wybuchem we pomieszczeniu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodzie na platformie starego podejścia, były powiązane wyłącznie z urządzeniami elektrycznymi, jakie potrzebowały spełnić wszystkie dokładnie sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania wykazały, że urządzenia elektryczne są źródło zapłonu tylko w połowie przypadków. W klubie spośród tym, zaznaczane w dyrektywach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest mało odpowiednie do spełnienia przyzwoitego stopnia ochrony, który jest wymuszany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.