Bezpieczenstwo pracy w elektroenergetyce

Coraz w XIX wieku praktyka w dużych fabrykach niosła ze sobą niebezpieczeństwo utraty życia. Ludzie pozbawieni odpowiednich warunków akcji oraz podejmujący głodowe pensje każdego dnia walczyli o życie wykonując prostą pracę, np. w tartaku. XXI wiek przyniósł olbrzymie kolei w stylu traktowania pracownika, a dodatkowo bezpieczeństwa w znaczeniu pracy.

Co prawda istnieją firmy, które jeszcze nie zważają na zapewnienie odpowiedniego otoczenia, jednak na że nie są to instytucji wykorzystujące się przetwórstwem drzewa, węgla, czy produktów budowlanych. Otóż zapylenie powietrza np. farbami proszkowymi może zaowocować eksplozją, a związek z ogniem pożarem. Stąd te przedsiębiorstwa zagrożone tego gatunku niebezpieczeństwami stosują zaawansowane systemy atex dust extraction, do jakich zaliczamy wentylatory i filtry, które wykonują odpylanie razem z dyrektywą atex. W zależności z potrzeb danego przedsiębiorstwa stosowane filtry mogą być wykorzystywane jednorazowo lub wiele razy. Mechanizm działania polega na ostatnim, aby pod wpływem eksplozji miału w budów rozerwaniu ulega membrana. Konsekwencją takiego postępowania będzie uwolnienie gazów wybuchowych do atmosfery, co zapobiegnie uszkodzeniu filtra, a również innym nieprzewidzianym wypadkom. Kolejnym elementem, w jakie mogą być dostarczone instalacje odpylania, jest system gaszenia iskier lub gaszenia pożaru dwutlenkiem węgla. W sieci instalacji atex są także śluzy celkowe będące do samodzielnego usuwania nagromadzonego w filtrze pyłu. Zawory są ognioodporne, a i nie ulegają rozerwaniu w stosunku z uderzeniem ciśnienia podczas eksplozji. Każdy przezorny właściciel przedsiębiorstwa, w jakim w powietrzu mogą przenosić się łatwopalne pyłki, powinien zainwestować w normalnej form sprzęt wentylująco-filtrujący. Takie prowadzenie będzie oferowało o odpowiedzialności, a dodatkowo przezorności. W tyle doskonale wiadomo, że o wiele popularniejsze jest zapobieganie wypadkom niż ponoszenie kosztów powiązanych z walką spośród ich wynikami.