Awaria kasy fiskalnej co robic

Każdy przedsiębiorca mający w prywatnej firmie kasy fiskalne zmaga się na co dzień z pozostałymi kłopotami, które urządzenia te mogą tworzyć. Jak wszystek sprzęt komputerowy, kasy nie są niezależne od cech i czasem się psują. Nie jakiś właściciel firmy wie, iż w jakimkolwiek elemencie, w którym odbywa się ewidencja przy pomocy kasy fiskalnej, powinien stanowić inne takie urządzenie - tak na wypadek awarii tego pierwszego.

Brak zapasowej kasy elzab podczas dalszego sprzedawania produktów czy usług może powodować nałożeniem kar przez urząd skarbowy, gdyż uniemożliwi to ewidencji sprzedaży w czasie popsucia się głównego urządzenia. Wśród dokumentów przechowywanych wraz z kasą powinna się znaleźć książeczka serwisowa kasy fiskalnej. W materiale tym uzupełniane są nie tylko wszelkie naprawy urządzenia, ale również znajdują się tam dane dotyczące fiskalizacji kasy czy wymiany jej myśli. W pracy serwisowej wpisany pragnie stanowić również numer unikatowy, jaki stał nadany kasie przez urząd skarbowy, nazwa przedsiębiorstwa oraz adres lokalu, w jakim kasa jest stosowana. Całe te notatki są potrzebne w przypadku kontroli z urzędu skarbowego. Wszelkie kolei w pamięci kasy też jej zmiana chodzi do działań specjalistycznego serwisu, z którym wszystek przedsiębiorca używający kas, powinien zawierać podpisaną umowę. Co daleko - należy informować urząd skarbowy o jakiejś zmianie serwisanta kasy. Sprzedaż na kasach fiskalnych powinna przeprowadzać się w droga ciągły, dlatego w sukcesie zapełnienia pamięci kasy, trzeba wymienić opinia na nowoczesną, mając przy tym o odczycie pamięci. Odczyt pamięci kasy fiskalnej zapewne być - podobnie kiedy jej naprawa, dokonany ale i wyłącznie przez uprawniony podmiot. Ponadto czynność ta pragnie być zrealizowana w obecności pracownika urzędu skarbowego. Z odczytu pamięci kasy fiskalnej składa się odpowiedni protokół, którego jeden egzemplarz dociera do urzędu skarbowego, i nowy do przedsiębiorcy. Musi on ten protokół przechowywać zgodnie z różnymi dokumentami powiązanymi z kasą fiskalną - jego minus może tworzyć nałożeniem kary przez urząd.